Wedstrijdregels

(foto: CC0 Creative Commons – Pixabay)

Wedstrijdregels
K1- kickboksregels onderscheiden zich van alle andere vechtsportregels. K1 regels zijn de wedstrijdregels. Deze geven aan wat er wel en niet mag in de ring. Het niet naleven van deze regels tijdens een gevecht in de ring kan resulteren in een diskwalificatie of schorsing.

  • Een wedstrijd duurt normaal 3 rondes van 3 minuten. Bij gelijkspel wordt hier een ronde aan toegevoegd. Als de wedstrijd na deze ronde nog niet is beslist, wordt er nog een ronde aan toegevoegd.
  • Een wedstrijd bestaat uit maximaal 5 rondes.
  • Er kan worden gewonnen op punten, door knock-out of technisch knock-out en door opgave.
  • Het is de vechters toegestaan naar het lichaam, de benen of het hoofd te schoppen of slaan.
  • Het is de vechters toegestaan knieën te maken naar het lichaam, de benen of het hoofd.
  • Het gebruik van elleboogtechnieken is verboden; clinchen is niet toegestaan.
  • Het kortstondig vastpakken van de tegenstander met het doel een knie of stoot te maken, is echter wel toegestaan.
  • Er wordt niet op de grond doorgevochten.

Andere vormen van wedstrijden:

  1. Pointfighting of semi-contact. Punten worden gewaardeerd voor de kickbokstechnieken die worden toepast. Een trap naar het hoofd is daarbij meer punten waard dan bijvoorbeeld een stoot. De scheidsrechter stopt de wedstrijd als er punten worden gescoord.
  2. Continuous fighting: Diegene met de meeste punten wint of als de tegenstander knockout gaat. De wedstrijd wordt niet stilgelegd als er punten worden gescoord.