Muay Boran

Muay Boran is een wezenlijk onderdeel van Muay Thai, aangezien Muay Thai de wedstrijdvorm is die voortkomt uit Muay Boran. De basis Muay Boran komt nog in veel Muay Thai technieken en combo’s voor.

Muay Boran (foto: U.S. Marine Corps photo by Cpl. Tyler Main – Wikipedia)

Mae Mai
Mae Mai zijn de eerste vijftien basistechnieken van het Muay Boran (Pahuyuth). Deze technieken zijn bedoeld om de basisprincipes binnen het Muay Boran vechtsysteem te doorgronden en uiteindelijk toe te passen.

Mae Mai is de uitgeklede versie van Krabi Krabong. Als Thaise krijgers in het verleden tijdens oorlogen hun wapens verloren, konden ze op deze technieken terugvallen.

In tegenstelling tot de wedstrijdvorm Muaythai, onderscheidde Mae Mai Muay Thai zich door zijn bloedige vorm. De handen werden bijvoorbeeld ingewikkeld met henneptouw en gedoopt in glas of grint om zoveel mogelijk schade aan te richten.

Ram Muay
Ook werden heilige krijgerdansen uitgevoerd aan het begin van een gevecht , genaamd Ram Muay. Vroeger waren dit soort gevechten op leven en dood. Om de goden gunstig te stemmen, om alvast vergeving te vragen voor het doden van een tegenstander werd de Ram Muay uitgevoerd. Maar ook om de pijn te verlichten en de bewegingen van de tegenstander vertraagd weer te geven. Alsof men in trance was. De Ram Muay werd begeleid op saramamuziek.

(bron: Wikipedia)

Klik hier voor wat voorbeelden en trainingstips.

Mae Mai heeft vele technieken. Voor wat betreft Muay Thai volstaat de basis die bestaat uit 15 technieken van blokken, overnemen en counteren.

1. Salab Fan Pla
2. Paksa Waeg Rang
3. Java Sad Hok
4. Inao Tan Grit
5. Yo Kao Prasumeru
6. Ta Then Kham Fak
7. Morn Yan Lak
8. Pak Look Toi
9. Jarake Fad Hang
10. Hak Nguang Aiyara
11. Naka Bid Hang
12. Viroon Hok Grab
13. Dub Chawala
14. Khun Yak Jub Ling
15. Hak Kor Erawan

Techniek 1: Salab Fan Pla

Bovenstaande techniek laat zien dat er variatie mogelijkheden zijn. De Salab Fan Pla kan op minstens drie manieren worden geïmplementeerd.

  • De eerste blokken met een schouderblok
  • De tweede met een elleboogaanval
  • de derde met een knie naar het lichaam

Techniek 2: Paksa Waeg Rang

De Paksa Waeg Rang techniek is simpelweg het blokken van een hoek van de voorste arm van de tegenstander en counteren. In dit geval wordt er gecounterd met een opstoot met de voorste arm.