IFMA – WMC Muaythai

Het verschil tussen IFMA Muaythai en WMC Muaythai is dat IFMA amateur en olympisch Muaythai is en WMC professional en commercieel Muaythai, met ieder dus eigen regels en beschermingsmaterialen voor wat betreft wedstrijden. Bij Team Tomale worden beide wedstrijdvormen naast elkaar gedraaid.

IFMA is de overkoepelende wereldorganisatie (Bond). WMC valt hieronder.

Bij Team Tomale leer je het traditionele Thaise Muaythai met de ceremoniële aspecten, zoals Wai Khru en Ram Muay, de basis van Muay Boran en Mae Mai technieken.

Tevens bestaat de mogelijkheid om graden te halen bij Muaythai. Dit noemen we Khan graduering.