Huisregels

 1. Een ieder die deelneemt aan lessen of zich inschrijft bij Team Tomale Kickboxing & Muaythai, dient kennis te nemen van onderstaande en zich akkoord te verklaren met deze regels.
 2. Bij Team Tomale Kickboxing & Muaythai gaan we respectvol met elkaar om. We dragen er gezamenlijk zorg voor dat niemand zich op enige wijze negatief over een mede lid of instructeur uitlaat.
 3. Roken of verdovende middelen niet toegestaan.
 4. Schade welke is toegebracht door een lid, aan de inventaris van Team Tomale Kickboxing & Muaythai, zal worden verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid. Een ieder is verplicht toegebrachte schade direct aan een medewerker te melden.
 5. In de trainingsruimte dient de telefoon op stil of uit gezet te worden.
 6. Het gebruik van etenswaar is tijdens de trainingen niet toegestaan. In de sportruimte kunt u gebruik maken van een bidon.
 7. Leden dienen lichamelijke klachten voor aanvang van de les te melden zodat de instructeur hier rekening mee kan houden.
 8. Het is alleen toegestaan uw sportkleding in de daarvoor bestemde kleedruimte aan en uit te trekken. Er wordt met gepaste sportkleding getraind.
 9. Tijdens de contactsporten is het hebben van schone handen en voeten tijdens het trainen verplicht. Nagels dienen kort geknipt te zijn. In het geval van wondjes, schimmels en/of wratten aan handen en/of voeten dienen deze voor aanvang van de les te zijn behandeld en/of verbonden met een pleister.
 10. Het dragen van sieraden is tijdens contactsport niet toegestaan. Voor aanvang van de les dienen deze te worden af- of uitgedaan. Als dat niet mogelijk is dienen ze te worden afgeplakt. Het ‘dragen’ van een beugel, contactlenzen of bril is voor eigen risico.
 11. De les wordt altijd klassikaal begonnen en geëindigd. Bij de contactlessen worden bij zowel aanvang en einde van de les een gezamenlijke groetceremonie gehouden. U mag tijdens de les nooit zomaar de zaal en/of locatie verlaten zonder dit aan de instructeur met een reden mede te delen. Iedereen dient mee te helpen met het opruimen van de trainingsmaterialen. Tevens zorgt een ieder voor de bewaring en behoud van de accommodatie en laat deze na gebruik achter in dezelfde staat waarin deze voor het gebruik verkeerde.